Autor: Valerian CIOCLEI

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Politica penală populistă ( pe scurt 3 P), acesta este „virusul” supus prezentei analize. Există unele „semne clinice” care sugerează că ne aflăm într-o perioadă de reactivare a acestui virus. Aceasta este ipoteza care trebuie verificată. Ca atare, în buna tradiție metodologică medicală (căci vorbim despre un virus) se impune, mai întâi, o scurtă „anamneză epidemiologică” (I), după care, o evaluare a „stării patologice actuale” (II).

Cuvinte-cheie: inflație legislativă, escaladarea pedepselor, banalizarea justiției penale, infracțiuni contra libertății sexuale, viol, act sexual cu un minor, detenție pe viață

Titlul lucrării în engleză:  3P, a reactivated „virus” which threatens the health of the criminal justice

Abstract: Populist penal policy (in short 3P), this is the „virus” subject to this analysis. There are some „clinical signs” that suggest that we are in a period of reactivation of this virus. This is the hypothesis that needs to be verified. As such, in the good medical methodological tradition (because we are talking about a virus) it is necessary, firstly, a short “epidemiological anamnesis” (I), after which, an evaluation of the “current pathological condition” (II).

Keywords: legislative inflation, escalation of punishments, trivialization of criminal justice, crimes against sexual freedom, rape, sexual intercourse with a minor, life imprisonment