Autor: Ionuț NEFLIU

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul tratează actele urgente în procedura penală, care pot fi propuse sau pot fi luate în principiu doar de organele judiciare. Actele urgente sunt actele considerate în mod obiectiv urgente, pentru a evita discreționarismul și opiniile personale ale organelor judiciare. Și în domeniul actelor urgente, cu anumite limitări de timp, trebuie respectate principiile fundamentale ale procesului penal. Actele urgente nu au un termen îndelungat de efectuare, evită formalismul împovărător și concură la soluționarea justă și într-un termen rezonabil a cauzei penale.

Cuvinte-cheie: acte urgente, neîncepere a urmăririi penale, termen scurt și foarte scurt, procedură în curs, administrare anticipată de probatoriu

Titlul lucrării în engleză: Notion of urgent acts in criminal procedure

Abstract: The article analyses the urgent acts in criminal procedures, acts that in principle only the judicial authorities can initiate or take. The approach of the notion of „urgent acts” must be objective, in order to avoid discretionary measures or personal opinions of judicial authorities. Also, in this domain of urgent acts, with regard to restrictions of time, it has to be observed the fundamental principles of criminal trial. The urgent acts don’t need a long term to be accomplished, are avoiding the burdensome formalism and are taking part to the justly and timely resolution of criminal cause.

Keywords: urgent acts, before the beginning of investigation, short and very short term, procedure in course, anticipated administration of evidence