Autor: Dragoș PÂRGARU

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Având în vedere împrejurările generate de pandemia COVID-19, legiuitorul penal român a operat modificări importante asupra incriminării uneia dintre faptele antisociale cele mai periculoase în contextul dat, zădărnicirea combaterii bolilor. După o introducere ce are rolul așezării în context a discuției, procedăm la analiza critică a diferitelor variante ale infracțiunii. Articolul urmărește să scoată în evidență, în principal, neconcordanțele și potențialele efecte negative ale modificărilor aduse textului incriminator. În final, luând în considerare toate observațiile, formulăm o propunere de lege ferenda concretă, elaborând un potențial text viitor al art. 352 C.pen.

Cuvinte-cheie: zădărnicirea combaterii bolilor, pandemia COVID-19, boală infectocontagioasă, carantină

Titlul lucrării în engleză: Critical review of art. 352 of the Criminal Code amendments in the context of the COVID19 pandemic

Abstract: Taking into account the situation generated by the COVID-19 pandemic, the Romanian penal legislator relevantly amended the legal characterisation of one of the most dangerous antisocial conducts in such context, the offence of „frustration of disease control”. Following an introduction which has the goal to contextualize, we proceed with a review of the different versions of the offence. The article intends to emphasise, mainly, the incongruities and potential negative effects of the implemented amendments. Lastly, noting all observations, we draw a de lege ferenda proposal, drafting a potential future characterisation of the offence provided in art. 352 of the Criminal Code.

Keywords: frustration of disease control, COVID-19 pandemic, infecto-contagious disease, quarantine