Autor: Dorel HERINEAN

Publicat în: AUBD – Forum juridic nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: În contextul situației pandemice cauzate de COVID-19, preocuparea majoră în spațiul public este împiedicarea transmiterii bolii și evitarea răspândirii infectării în rândul populației. Alături de celelalte mecanisme angrenate de autoritățile statului în lupta împotriva pandemiei, dreptul penal a fost implicat prin modificarea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, cea care protejează valoarea socială a sănătății publice. Articolul își propune să studieze condițiile, incidența și efectele cauzei justificative a consimțământului persoanei vătămate în privința răspunderii penale pentru această infracțiune.

Cuvinte-cheie: cauza justificativă, consimțământul persoanei vătămate, zădărnicirea combaterii bolilor, boală infectocontagioasă

Titlul lucrării în engleză: The justification cause of the consent expressed in relation to the transmission of an infectious disease

Abstract: In the context of the pandemic situation caused by COVID-19, the major concern in the public space is to prevent the transmission of the disease and to avoid the spread of the infection among the population. Along with the other mechanisms involved by the state authorities in the fight against the pandemic, criminal law has been involved in amending the crime of thwarting the fight against disease, which protects the social value of public health. The article aims to study the conditions, incidence and effects of the cause justifying the consent of the injured person regarding the criminal liability for this crime.

Keywords: justification cause, consent of the victim, preventing the fighting of diseases, transmission of infectious disease