Autor
: Clement-Mihai RESMERIȚĂ

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2020

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Prezentul articol îşi propune să examineze instituţia excluderii probelor în procesul penal şi modul în care a fost aplicată această sancţiune în practica judiciară, în privinţa probelor obţinute prin supraveghere tehnică. Autorul face o analiză a dispoziţiilor legale privind regula excluderii probelor în general, precum şi reglementarea supravegherii tehnice din codul de procedură penală. Totodată, sunt examinate deciziile recente ale Curţii Constituţionale (302/2017, 51/2016, 91/2018, 802/2018, 26/2019 şi 55/2020) care au influenţat regimul de excludere a probelor în procesul penal, efectele acestor decizii şi modul în care au fost reflectate în practica judiciară.
De asemenea, autorul nu ezită şi îşi exprimă punctul de vedere cu privire la reglementarea în domeniul excluderii probelor administrate ilegal, precum şi cu privire la soluţiile din practica judiciară.

Cuvinte cheie: excludere, probe, supraveghere tehnică, nulitate.

Titlul lucrării în limba engleză: Exclusion of evidence obtained through electronic surveillance measures in criminal proceedings

Abstract: This article aims to examine the institution of the exclusion of evidence in criminal proceedings and how it has been applied in judicial practice to evidence obtained through electronic surveillance.

The author makes an analysis of the legal provisions regarding the rule of exclusion of evidence in general, as well as the regulation of technical supervision in the Code of Criminal Procedure. At the same time, the recent decisions of the Constitutional Court (302/2017, 51/2016, 91/2018, 802/2018, 26/2019 and 55/2020) that influenced the regime of exclusion of evidence in criminal proceedings are examined – the effects of these decisions and how they were reflected in practice.

Also, the author does not hesitate and expresses his point of view regarding the regulation in the field of exclusion of illegally administered evidence, as well as regarding the solutions from the judicial practice.

Keywords: exclusion, evidence, electronic surveillance, nullity