Autor
: George-Cristian IOAN

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 2/2020

Revistă disponibilă aici

Rezumat: Anularea actelor de procedură şi excluderea probelor sunt cele mai dure sancţiuni din dreptul procesual autohton. Acestea sunt, prin natura lor, instituţiile de procedură care pot afecta în cea mai semnificativă măsură rezultatul unui proces penal. Deşi atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, tind să se ferească de a stabili reguli clare în materia sancţiunilor procedurale, preferând abordarea globală privind procesul penal, se pot extrage reguli din jurisprudenţa celor două instanţe, care să ghideze în interpretarea dreptului naţional. Prezentul studiu pledează pentru integrarea concepţiei europene în dreptul naţional prin revizuirea abordării conceptuale din spatele nulităţii şi excluderii. Astfel, se propune o variantă alternativă de analizare a ideii de vătămare, centrată pe verificarea în trei etape a încălcării drepturilor apărării. În acest context, sunt tratate câteva teorii moderne din materia drepturilor omului, arătându-se beneficiile integrării acestora în practica autorităţilor naţionale.

Cuvinte cheie: nulitate; excludere; proporţionalitate; esenţa drepturilor; drepturi concurente

Titlul lucrării în limba engleză: The sanction of nullity and exclusion of evidence in light of the case law of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union

Abstract: Nullifying procedural acts and excluding evidence are, probably, the toughest sanctions that national procedural legislation enshrines. They are, by virtue of their nature, the procedural institutions that bear the most importance in determining the outcome of a trial. Whilst both the ECHR and the CJEU tend to avoid establishing clear cut rules concerning procedural sanctions, some principles can be extracted from their case law, to help aid interpretation of national law. The present study pleads for integrating the European conception in national law by means of reviewing the conceptual approach behind nullity and exclusion of evidence. It proposes an alternative manner of analysing the concept of “harm”, cantered on a three-step test for determining violation of human rights. In this context, several modern theories are illustrated, showing the advantages of integrating them in the practice of national authorities.

Keywords: nullity; exclusion of evidence; proportionality; essence of rights; conflicting rights.