Autor: Ioana ANIȚULESEI

Publicat în: Caiete de drept penal nr. 1/2021

Revistă disponibilă aici

Rezumat: În cuprinsul prezentului studiu vom realiza o scurtă trecere în revistă a Deciziei nr. 334/2005 a Curţii
Constituţionale a României prin care dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 143/2000 au fost declarate constituţionale.
Demersul ştiinţific vizează o analiză a sferei dreptului la viaţă privată din perspectiva jurisprudenţei Curţii
Europene a Drepturilor Omului şi dezvoltă pe larg considerentele pentru care se impune declararea normelor de
incriminare ca fiind neconstituţionale. Mai mult, argumentele care susţin neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 4 din
Legea nr. 143/2000 vor fi trecute prin filtrul dreptului la ocrotirea sănătăţii, al liberei dezvoltări personale cu
aplicarea principiului previzibilităţii legii.
În final, vom face trimitere la Petiţia nr. 990/2021 înregistrată la instituţia Avocatului Poporului, în cuprinsul
căreia au fost prezentate in extenso aspectele de neconstituţionalitate de care dispoziţiile în vigoare suferă, prin care am solicitat instituţiei să sesizeze Curtea Constituţională, precum şi la răspunsul primit de la instituţia menţionată.

Cuvinte cheie: trafic de droguri, deţinere de droguri pentru propriul consum, dreptul la viaţă privată,
principiul minimei intervenţii a dreptului penal, Directiva Uniunii Europene nr. 2017/2103, dreptul la ocrotirea
sănătăţii, previzibilitate, petiţie, Avocatul Poporului.

Titlul lucrării în limba engleză: Considerations regarding the moment of commission of corruption offences when perpetrated by carrying out several alternative modalities

Abstract: Establishing the date of the commission of offences is necessary for the application of criminal law institutions. In judicial practice, there are difficulties in establishing the date of committing corruption offences when several alternative modalities are provided in the incriminating text. This article reviews doctrinal and jurisprudential opinions on the subject and presents the author’s opinion on the form that corruption offences can take, the date of the offence, and the consequences for the application of some criminal law institutions, such as the statute of limitations, amnesty or the application of criminal law in time.

Keywords: drug trafficking; possession of drugs for one’s own consumption; the right to privacy; the principle of minimum intervention of criminal law; European Union Directive no. 2017/2103.