Autor: Bogdan Buneci

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Prezentul curs reprezintă un instrument de lucru pentru studenții din anul III din cadrul facultăților de drept. În cuprinsul acestuia sunt examinate cele șase titluri din partea generală a Codului de procedură penală, respectiv: Titlul I – Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale; Titlul II – Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal; Titlul III – Participanții în procesul penal; Titlul IV – Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii; Titlul V – Măsurile preventive și alte măsuri procesuale; Titlul VI – Acte procesuale și procedurale comune.

Întrucât pe rolul instanțelor de judecată s-au ridicat foarte multe excepții de neconstituționalitate față de dispozițiile procesual penale, iar Codul de procedură penală a fost supus unor frecvente intervenții legislative, la elaborarea lucrării s-a ținut seama de toate completările și modificările efectuate de legiuitor până în prezent.

În analiza dispozițiilor legale, autorul a arătat atât opiniile consacrate în literatura de specialitate, cât și practica judiciară a instanțelor de judecată (judecătorii, tribunale, curți de apel, Înalta Curte de Casație și Justiție) și jurisprudența Curții Constituționale a României.

Cuvinte-cheie: partea generală, procedură penală, manual.