Autor: Laura STĂNILĂ

Publicat în: Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor, Ed. Solomon, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Dreptul la un proces echitabil consacrat de art. 6 din CEDO cuprinde o serie de garanții care au ca menire protejarea suspecților sau inculpaților, fie ei persoane fizice, fie juridice, de abuzurile organelor judiciare care ar putea rezulta ca urmare a derulării acuzării. Însă drepturile derivate din acest adevărat principiu al echitabilității procesuale au fost creionate inițial prin referire la ființa umană și valorile inerente acesteia. Iată de ce privilegiul nonautoincriminării – componentă a procesului echitabil – suferă mutații atunci când procesul penal are ca protagonistă o persoană juridică.

Cuvinte-cheie: persoana juridică; privilegiul nonautoincriminării; dreptul la tăcere; dreptul la un proces echitabil; proces penal.

Titlul articolului în engleză: Poor Rich Girl … Is the legal person the most/main accused in the criminal trial?

Abstract: The right to a fair trial enshrined in art. 6 of the ECHR includes a series of guarantees aimed to protect suspects or defendants, whether natural or legal persons, from abuses of judicial bodies that could result from the prosecution. But the rights derived from this true principle of procedural fairness were initially drawn by reference to the human being and its inherent values. That is why the privilege of non-self-incrimination – a component of the fair trial – undergoes mutations when the criminal trial has as protagonist a legal person.

Key words: legal person; the privilege of non-self-incrimination; the right to silence; the right to a fair trial; criminal proceedings.