Autor: Andra-Roxana TRANDAFIR

Publicat în: Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor, Ed. Solomon, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Odată cu adoptarea Codului penal în anul 2014, unul dintre textele cele mai discutate de doctrină a fost art. 151, care reglementează efectele reorganizării persoanei juridice asupra răspunderii penale. S-a considerat, pentru multă vreme, că reglementarea ridică probleme serioase de neconstituționalitate, din cauza nerespectării principiului caracterului personal al răspunderii penale. Articolul prezintă în mod detaliat opțiunea legiuitorului român în această materie, prin explicarea termenilor relevanți folosiți, precum și soluția întâlnită în prezent la nivel internațional și în legislațiile statelor europene, cu precădere în Franța, unde a operat recent un reviriment jurisprudențial important în ceea ce privește fuziunea prin absorbție.

Cuvinte-cheie: reorganizarea persoanei juridice, principiul personalității răspunderii penale, fuziune, absorbție

Titlul articolului în engleză: Transmission of criminal liability in case of restructuring the legal person

Abstract: Upon the entry into force of the new Criminal Code in 2014, one of the most discussed legal provisions was art. 151 which regulates the effects of restructuring the legal person on the criminal liability. For a long time afterwards, it was considered that the existing legal framework raises serious unconstitutionality issues, because of the breach of the principle requiring the personal character of the criminal liability. The paper presents in detail the Romanian legislator’s option in this respect, by means of explaining the relevant notions, as well as the solution offered by the international jurisdictions and the European legislations, mainly France, where an important decision of the Court of Cassation has recently changed the optic on this topic.

Key words: restructuring the legal person, principle of personality of criminal liability, merger, acquisition