Autor: Claudia GHICA-LEMARCHAND

Publicat în: Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor, Ed. Solomon, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Răspunderea penală a persoanei juridice, inovație în noul Cod penal francez din 1994, s-a dezvoltat considerabil în ultimii ani, provocând adaptări în legislația penală. Dacă ea se aplică, în principiu, pentru toate infracțiunile, pedepsele prevăzute sunt speciale. Mecanismul de imputare este indirect și presupune implicarea unei persoane fizice, având calitatea de organ sau reprezentant, în ciuda unor încercări jurisprudențiale de modificare. Articolul prezintă aspectele relevante privind răspunderea penală a persoanei juridice în dreptul francez, în lumina ultimelor modificări legislative și a evoluției practicii judiciare.

Cuvinte-cheie: răspundere penală, răspundere penală personală, pedepse, culpă

Titlul lucrării în engleză: Criminal liability of the legal person in France

Abstract: The criminal liability of legal persons, important creation of the French new Criminal Code of 1994, has considerably expanded these last years and needed legal adaptation of the criminal principles. If it applies to all offenses, the penalties are special. The imputation mechanism is indirect and lies on the offense committed by a natural person, acting as social body or representative of the legal person, despite the case-law trying to change its nature. The paper presents the relevant aspects related to the criminal liability of the legal persons in French law, in light of the last legislative modifications and of the evolution of case law.

Key words: criminal liability, personal criminal liability, penalties, mens rea