Autor: E. Rely VÎLCICĂ

Publicat în: Andra-Roxana Trandafir, George-Alexandru Lazăr (coord.), Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor, Ed. Solomon, București, 2021

Lucrare disponibilăaici

Rezumat: Articolul de față abordează aspecte generale și principii de bază privind răspunderea penală a personei juridice în Statele Unite ale Americii, cu atenție specială dedicată pedepselor aferente. Introducerea prezintă informații de context legate de dezvoltarea legislației și a jurisprudenței asupra răspunderii persoanelor juridice. Secțiunea următoare discută principii de bază, incluzând definiția legală a persoanei juridice și criteriile necesare pentru stabilirea vinovăției. Partea principală a articolului se concentrează pe legislația și practica ce vizează stabilirea și aplicarea pedepselor de către instanțele judecătorești. Este de subliniat că termenul „practică” aici se referă nu doar la jurisprudență în sine. Astfel, ca să ofere o privire de ansamblu, articolul va prezenta statistici agregate la nivel național, privind cazurile în care inculpații sunt persoane juridice. Datele statistice utilizate provin de la Comisia SUA privind sentințele penale (United States Sentencing Commission). Obiectivul este ca aceste analize statistice să ofere sugestii privind genul de informații care pot fi folosite în analiza empirică vizând aplicarea legilor privind persoanele juridice în alte țări și la nivel comparativ.

Cuvinte-cheie: pedepse persoane juridice; răspunderea penală a persoanei juridice în Statele Unite ale Americii

Titlul lucrării în engleză: Criminal liability of legal persons in the USA: an analysis of the legislation and the application of punishments in the courts

Abstract: This article discusses general considerents and the principles governing the criminal liability of entities (aka, „corporate or organizational criminal liability”) in the United States, with a special focus on applicable criminal penalties. The introduction presents necessary background information regarding the development and adoption of special regulations and related practice regarding the sentencing of organizations. The next section presents the basic principles of criminal liability of organizations, including the legal definition of „organization” and required criteria for establishing guilt. The main part of the paper is focused on presenting and discussing the relevant legislation and the practice regarding the imposition of the organizational punishment by the criminal courts (e.g., types of penalties). It should be mentioned that the term „practice” here refers not only to the courts’ jurisprudence. Thus, in order to provide a more comprehensive image, the article will present statistical data aggregated at the national level on all cases with organizational defendants. The source of the data is the United States Sentencing Commission. The aim is for this statistical analyses to offer potential suggestions regarding the kind of information that can be used in empirical analysis on punishment of organizations/corporations in other countries as well as in cross-national comparative efforts.

Keywords: corporate criminal liability; organizational sentencing; criminal liability of legal persons in the United States of America