Autor: Laura Maria Stănilă

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2020

Ediția: a 4-a

Disponibilaici

Descriere: Această lucrare este un instrument extrem de util și eficient pentru parcurgerea disciplinei DREPT PENAL – PARTEA GENERALĂ, disciplină ce se regăsește în tematica tuturor examenelor importante ale carierei juridice.

Caietul de seminar se adresează deopotrivă:

– studenților facultăților de drept din anul al II-lea de studiu, în vederea pregătirii seminarelor și a examenelor pentru promovarea disciplinei DREPT PENAL – PARTEA GENERALĂ;

– studenților din ultimul an al facultăților de drept, în vederea pregătirii examenului de licență;

– candidaților la examenul organizat pentru admiterea la Institutul Național al Magistraturii, în special prin practica judiciară prezentată și prin testele-grilă;

– candidaților la concursul de admitere în profesia de avocat;

– cursanților (avocați stagiari) ai Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților în vederea pregătirii modulelor la Disciplina DREPT PENAL;

– practicienilor, prin practica judiciară bogată și actuală;

– personalului didactic al Facultăților de Drept, lucrarea constituind un instrument facil în realizarea seminarelor la disciplina DREPT PENAL – PARTEA GENERALĂ.

Cuvinte-cheie: partea generală, caiet de seminar.