Autor: Iulia-Elena Nistor

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Lucrarea constituie o amplă cercetare științifică asupra unui subiect care reprezintă eforturi continue ale legiuitorului român de a reglementa extrădarea conform noilor standarde internaționale care guvernează această materie.

Totodată, este important de evidențiat faptul că lucrarea are la bază o bibliografie impresionantă, materializată prin acte normative interne și internaționale, lucrări de specialitate, doctrina penală română și străină, și jurisprudență. În acest context, ceea ce dă un caracter original lucrării este faptul că autoarea nu se rezumă la o descriere sterilă a unor situații controversate legate de extrădare, ci propune soluții constructive care să acopere unele carențe legislative.

Destinatarii acestei lucrări sunt studenții, practicienii și specialiștii din instituțiile statului care sunt implicate în lupta împotriva criminalității transfrontaliere.

Cuvinte-cheie: extrădare, cooperare internațională, materie penală.