Autor: Andrei-Dorin Băncilă

Editura: Universul Juridic

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibilaici 

Descriere: Lucrarea Executarea măsurilor de probațiune reprezintă teza de doctorat a autorului, elaborată sub coordonarea domnului profesor Ioan Chiș, un reputat autor al domeniului Dreptului execuțional penal, și tratează în mod aprofundat problematica executării celei mai însemnate categorii de sancțiuni penale neprivative de libertate.   

Monografia este structurată în patru capitole, consacrate aspectelor introductive, entităților care dețin competențe în legătură cu executarea măsurilor de probațiune, executării măsurilor de probațiune în general și, respectiv, în special.

Utilitatea lucrării pentru practicienii probațiunii și nu numai constă în faptul că aceasta cuprinde clarificări noționale binevenite într-un domeniu în care încă nu s-a scris prea mult în țara noastră, dar și două anexe cu propuneri de lege ferenda și cu jurisprudență relevantă.

Cuvinte-cheie: probațiune, execuțional penal, măsuri de probațiune, jurisprudență.