Autoare: Sandra Grădinaru, Ada-Iuliana Popescu

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 8/2021

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul tratează un subiect de interes în practica judiciară națională, legalitatea probelor obținute prin utilizarea metodelor speciale de supraveghere tehnică. Instanțele naționale au obligația de a verifica dacă mandatele de supraveghere tehnică au fost puse în executare de către organe competente. Observând că la nivel național se conturează o practică a unor procurori de a răspunde întrebărilor adresate de instanțe, în sensul că Serviciul Român de Informații a acordat un simplu sprijin tehnic în activitatea de urmărire penală, fără a efectua în concret acte de urmărire penală, autoarele își propun a evidenția, prin prisma exemplelor din practica judiciară națională, cazurile în care sprijinul tehnic acordat de alte instituții ale statului capătă valența unui act procedural ce trebuie sancționat cu nulitatea absolută.