Autoare: Sandra Grădinaru, Ada-Iuliana Popescu

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 6/2021

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: O condiție esențial a fi întrunită pentru reținerea infracțiunii de luare de mită este ca subiectul activ să aibă competența necesară îndeplinirii actului promis în schimbul primirii foloaselor necuvenite. Pornind de la un caz practic, autoarele evidențiază faptul că, pentru a se putea reține infracțiunea de luare de mită de către funcționarul public, primirea unor sume de bani trebuie să fie în legătură cu exercitarea unei îndatoriri efective de serviciu. În situaţia în care funcţionarul public acţionează în afara atribuţiilor de serviciu nu se va putea reține infracţiunea de luare de mită, întrucât mituitorul a fost indus în eroare, având doar reprezentarea că actul poate fi îndeplinit în mod legal de către subiectul activ al infracţiunii. Prin depăşirea atribuţiilor de serviciu funcţionarul public nu va fi subiect activ al infracţiunii de luare de mită, însă va putea răspunde pentru infracţiunea de înşelăciune.