Autor: Mihai Giurgea, Ioan Lazăr

Editura: C.H. Beck

Anul apariției: 2020

Ediția: 1

Disponibilaici

Descriere: Lucrarea se remarcă printr-o analiză amănunțită a conceptelor abordate, extensivă, dar și critică a literaturii de specialitate și a jurisprudenței naționale.

Autorii tratează distinct cele patru sancțiuni procesuale penale: sancțiunea inadmisibilității, sancțiunea decăderii, sancțiunea excluderii probelor nelegal sau neloial administrate şi sancțiunea nulităţii, dedicând capitolul final sancțiunilor imperfecte.

De asemenea, în lucrare sunt abordate și aspecte extrem de interesante de drept comparat cu privire la tematica abordată, rezultând astfel un instrument extrem de util practicienilor, dar și celor care doresc să aprofundeze problematica sancțiunilor procesuale penale.

În plus, în carte, anumite sancțiuni procesuale, precum inexistența, prematuritatea sau neregularitatea rechizitoriului sunt denumite sancțiuni imperfecte, invocându-se un argument cu mare greutate, respectiv că aceste sancțiuni procesuale își pot găsi aplicabilitatea sau realiza efectul numai prin mijlocirea unor sancțiuni procesuale veritabile (autonome)”.

Cuvinte-cheie: procedură penală, sancțiuni, inadmisibilitate, decădere, nulitate, excluderea probelor.