Autor: Mihaela Vasiescu

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 3/2021

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul propune spre analiză dispozițiile art. 44 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, acestea consacrând remediul pentru preîntâmpinarea sustragerii de pe teritoriul statului român solicitat a unei persoane urmărite de către un alt stat în vederea efectuării procedurilor penale sau a executării unei pedepse privative de libertate şi în privinţa căreia este iminentă prezentarea unei cereri de extrădare. Autoarea realizează o radiografie a dispozițiilor amintite, prezentând normele de drept aplicabile în cazul arestării provizorii în regim de urgenţă, declanşarea procedurii de arestare, sesizarea instanţei competente, procedura de judecată, materialul probator, luarea hotărârii asupra arestării provizorii, durata arestării provizorii, precum și hotărârea şi căile ordinare de atac împotriva acesteia.

Passive extradition. Provisional detention in case of emergency

Abstract: The article deals with the following topics: the occurrence law, the documents intended to initiate the procedure, the material and functional competence of the court, the holders of the court referral in order to take the measure of provisional detention, the procedure before the court, the criteria according to which the court decides on the referral, the duration of provisional detention, the nature of the judgment given, and also the nature of the way of appeal against it.

Keywords: passive extradition; provisional detention; emergency.