Autor: Liviu Herghelegiu

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 1/2021

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Practica aproape generalizată a unităţilor de procuratură gălăţene prilejuiește reflecţia asupra scopului şi principiilor urmăririi penale, a rolului judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a drepturilor inculpatului în faza de urmărire penală. Procedeul utilizat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, aparent legal, de solicitare a arestării preventive după terminarea urmăririi penale şi întocmirea rechizitorului şi sesizarea instanţei de judecată, comportă mai multe discuţii cu privire la dreptul de apărare al inculpatului şi rolul judecătorului de drepturi şi libertăţi şi al celui de cameră preliminară.

Criminal investigation carried out with the defendant at large. Request for arrest on the occasion of drawing up the indictment. The arrest of the defendant by the judge of the preliminary chamber. Continuation of the trial. Illegality

Abstract: The almost generalized practice of the Galaţi prosecutor’s offices provides an opportunity to reflect on the purpose and principles of criminal prosecution, the role of the judge of rights and freedoms and the rights of the defendant in the criminal prosecution phase. The procedure used by the Prosecutor’s Office attached to the Galaţi Tribunal, apparently legal, to request pre-trial detention after the end of the criminal investigation and the preparation of the indictment and the notification of the court, involves several discussions regarding the defendant’s right of defense and the role of judge of rights and freedoms. and that of the preliminary chamber.

Keywords: criminal investigation carried out with the defendant at large; the request for arrest on the occasion of drawing up the indictment; the arrest of the defendant by the judge of the preliminary chamber.