Autor: Liviu Herghelegiu

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 10/2020

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Comentariul își propune analiza problemei incidente în cauză, aceea de a se stabili dacă o infracţiune comisă în perioada în care inculpatul se afla în penitenciar pentru rejudecarea cauzei sale este săvârşită în stare de recidivă faţă de pedeapsa la care a fost condamnat în lipsă, sau în stare de concurs faţă de pedeapsa la care este condamnat în urma admiterii cererii de rejudecare. Autorul opinează pentru cea de-a doua variantă, printre considerentele reținute numărându-se acela potrivit căruia judecata în primul ciclu procesual, desfăşurată în lipsa inculpatului are un rol formal, de prezervare a probatoriului şi de împiedicare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale, neputând fi vorba despre o veritabilă autoritate de lucru judecat, hotărârea fiind sub condiţia suspensivă a prinderii inculpatului şi punerii în executare a pedepsei.

Reopening the criminal trial in case of trial in absentia of the convicted person (art. 466 Criminal Procedure Code). Committing a new crime! Recidivism or competition?

Abstract: The article aims to analyze the problem in question, that of determining whether an offense committed while the defendant was in prison for the retrial of his case is committed in a state of recidivism against the sentence to which he was sentenced in absentia, or in state of competition with respect to the sentence to which he is sentenced following the admission of the retrial request. The second option is chosen in the study, among the considerations being the one according to which the trial in the first procedural cycle, carried out in the absence of the defendant has a formal role, preserving the evidence and preventing the fulfillment of the limitation period. criminal law, there can be no question of a true authority of res judicata, the decision being under the condition precedent of the arrest of the defendant and the execution of the sentence.

Keywords: reopening the criminal trial; trial in absentia of the convicted person; committing a new crime; recidivism; competition of offenses.