Autor: Teodor Manea

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 5/2020

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Infracțiunea de folosire a prostituției infantile este o adăugire făcută Codului penal prin O.U.G. nr. 18/2016, realizată pe fondul necesității implementării în legislația națională a normelor europene în materia combaterii abuzului sexual asupra copiilor, precum și a exploatării sexuale a acestora. Articolul își propune să analizeze elementele specifice ale infracțiunii, mai puțin abordată în doctrină, dar suficient de des întâlnită în practică încât demersul să fie necesar. Deși la o citire fugară aplicarea textului pare simplă, se ridică totuși o serie de probleme legate de obiectul juridic al infracțiunii, care se reflectă apoi asupra existenței sau nu a unui subiect pasiv, cu consecințe în încadrarea juridică a faptelor în contextul în care se utilizează serviciilor mai multor minori care practică prostituția. De asemenea, este relevant de stabilit cu claritate sfera acțiunilor ce intră în elementul material al infracțiunii, precum și ce înseamnă, în fapt, caracterul subsidiar conferit de legiuitor acestei norme.

Controversies and resolutions regarding the offense of using child prostitution

Abstract: The offence of using child prostitution is an addition to the penal code by the Government Emergency Ordinance no. 18/2016 that resulted out of the need to implement in the national legislation the European norms in the matter of combating the sexual abuse on children, as well as their sexual exploitation. This article aims to analyze the specific elements of the infraction, less addressed in the doctrine, but frequently enough encountered in practice so as to make the analysis necessary. Although the application of the legal provision may seem simple at first glance, it still raises a number of issues related to the legal object of the crime, which is then reflected in the existence or not of a passive subject, with consequences in the legal classification of the facts in the context in which the services of several minors who practice prostitution are used. It is also relevant to clearly establish the scope of the actions that fall within the material element of the crime, as well as what it means, in fact, the subsidiary character conferred by the legislator to this provision.

Keywords: use of child prostitution; passive subject; subsidiary character.