Autoare: Cristina-Georgiana Iordache (Rizoiu), Corll-Cătălina Geană

Publicat în: Curierul Judiciar nr. 2/2020

Revistă disponibilăaici.

Rezumat realizat de redacție: Articolul își propune să ofere o soluție unei probleme ivite în practica instanțelor penale, ca efect al constatării neconstituționalității unor dispoziții legale esențiale în desfășurarea procesului penal. Lipsa prevederii în rândul cazurilor de nulitate absolută a necompetenței organelor de urmărire penală, a determinat necesitatea recurgerii la interpretarea jurisprudențială, în raport de optica îmbrățișată de legiuitor în adoptarea noului Cod de procedură penală. Fără a fi la adăpost de orice critică, sunt propuse două soluții, prin raportare la analiza momentului incidenței cauzei de nulitate, care corespund cel mai bine principiilor și scopului procesului penal.

The consequences of the absolute nullity determined by the lack of competence of the criminal investigation authorities discovered during the trial phase after the change of the legal classification

Abstract: The present article aims to offer a solution to a problem arising within the practice of the criminal courts, as a consequence of declaring the unconstitutionality of essential legal provisions in the conduct of the criminal trial. The lack of legal provisions among the cases of nullity regarding the competence of criminal investigation authorities, has determined the necessity of resorting to the jurisprudential interpretation, considering the optics embraced by the legislator in adopting the New Code of criminal procedure. Without being sheltered from any criticism, two solutions are proposed, by reference to the analysis of the moment of incidence of the nullity case, which best correspond to the principles and purpose of the criminal trial.

Keywords: absolute nullity; lack of competence; time limit; criminal investigation authorities; preliminary chamber; restitution.