Autor: Nicolae Dodoacă

Publicat în: Revista Dreptul nr. 8/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: În articol sunt prezentate câteva reflecții referitoare la obligația procedurală pozitivă a organelor de urmărire penală de a identifica succesorii victimei infracțiunii sau persoanele vătămate care au suferit un prejudiciu prin ricoșeu (victimele indirecte), în scopul exercitării acțiunii civile de către aceștia, în lumina noului Cod de procedură penală.

The obligation of the criminal prosecution bodies to identify and introduce in the case the successors of the victim of an intentional offence against life

Abstract: The article presents some reflections on the positive procedural obligation of criminal prosecution bodies to identify the successors of the victim of the offence or the injured persons who have suffered damage by ricochet (indirect victims), in order for them to exercise civil action, in the light of the new Criminal Procedure Code.

Keywords: intentional offence against life; civil party; successors; introduction in the case; nullities; irregularity of the referral act;