Autor: avocat drd. Alexandru-Cristian ADOCHIȚEI

Publicat în: Penalmente Relevant nr. 2/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Schimbarea filozofiei conceptelor în dreptul penal din România a generat foarte multe cazuri de inconsistențe legislative. Acest articol va analiza corelațiile existente între consecințele amânării aplicării pedepsei, infracțiunea constând în conducerea sub influența băuturilor alcoolice și măsurile administrative dispuse de autorități pentru a asigura o suspendare proporțională a exercitării dreptului de a conduce anumite vehicule.

Cuvinte-cheie: amânarea aplicării pedepsei; obligația de a nu conduce anumite vehicule stabilite de instanță; conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe; suspendarea exercitării dreptului de a conduce.

Postponement of penalty enforcement. A practical case of arbitrary administrative measures generated by legislative inconsistencies

Abstract: The changed philosophy of concepts in the Romanian Criminal Law generated a lot of cases of legislative inconsistencies. This article will analyze the correlations between the postponement of penalty enforcement consequences, the crime of driving under the influence and the administrative measures undertaken by the authorities in order to ensure a proportionate suspension of the right to drive certain vehicles.

Keywords: the postponement of penalty enforcement; the obligation not to drive certain vehicles
established by the Court; driving a vehicle under the influence of alcohol or other substances; suspended
driver’s license.