Autor: Vladimir-Adrian Costea

Publicat în: Revista Dreptul nr. 6/2020

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: În acest articol analizăm etapele de adoptare și abrogare a Legii nr. 169/2017, în raport cu dinamica nivelului de ocupare al penitenciarelor și cu jurisprudența CEDO în materie. Identificăm principalele efecte indezirabile ale aplicării recursului compensatoriu, determinate de redefinirea bruscă a paradigmei de executare a pedepsei privative de libertate, cu implicații inclusiv asupra (re)integrării postdetenție.

Considerations on the undesirable consequences of the compensatory appeal. Conceptual and structural challenges

Abstract: In this article, we analyze the stages of adoption and repeal of the Law No 169/2017, in relation to the dynamics of the level of employment of the penitentiaries and the ECHR jurisprudence. We identify the main undesirable effects of the application of the compensatory appeal, determined by the abrupt redefinition of the paradigm for the execution of the sentence of deprivation of liberty, with implications including on the (re)integration of the post-detention.

Keywords: compensatory measures; the Law No 169/2017; overcrowding; criminal reform; effets pervers;