Autor: Ștefana-Iuliana Sorohan

Publicat în: Themis nr. 2/2020

Disponibil online: aici

Rezumat: Criteriile generale de individualizare contribuie la realizarea uneia
dintre cele mai importante și sensibile operațiuni din perspectiva scopului
sancțiunilor de drept penal. Problema care se naște vizează modul în care
instanța înțelege să uziteze de aceste date despre faptă și făptuitor, astfel încât
să se ajungă la o reacție antiinfracțională eficientă. Valorificarea criteriilor de
individualizare reprezintă o operațiune în aparență facilă, dar care, analizată în
profunzime, naște o serie de controverse alimentate uneori de lipsa consensului
în doctrină și în practica judiciară.

Cuvintecheie: individualizarea pedepselor, individualizarea judiciară a
pedepselor, criteriile generale de individualizare, valorificarea criteriilor de
individualizare, caracterul obligatoriu al criteriilor de individualizare, importanța
criteriilor de individualizare, dubla valorificare.