Autor: George Pelican

Publicat în: Themis nr. 2/2020

Disponibil online: aici

Rezumat: Lucrarea de față a pornit de la premisa necesității asigurării unei
distincții între cauzele speciale de înlăturare a trăsăturilor esențiale ale infracțiunii
cuprinse în noua reglementare penală, instituite de către legiuitor prin expresii
normative echivoce și lipsite de coerență, aspect ce a generat o serie
considerabilă de controverse și incertitudini atât printre teoreticienii, cât și printre
practicienii dreptului penal. Astfel, fiind fundamentat pe o amplă analiză a
lucrărilor de specialitate publicate la nivel național, prezentul studiu a fost realizat
cu scopul de a evidenția importanța teoretică și practică a acestei distincții,
precum și în vederea identificării, respectiv a stabilirii în concret a naturii juridice
a fiecărei ipoteze speciale de excludere a infracțiunii, plecând de la rațiunea
pentru care acestea au fost instituite.

Cuvinte-cheie: definiția infracțiunii, cauze speciale de excludere a infracțiunii,
noul Cod penal, controverse, distincție.