Autor: Alexandru Florea

Publicat în: Revista Dreptul nr. 5/2021

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul abordează problematica referitoare la infracțiunea de pornografie infantilă, în general, dar include și unele accente speciale referitoare la implicațiile juridice pe care le poate avea conduita minorului care realizează materialele pornografice cu propria persoană, fără a fi constrâns de o altă persoană. Analiza este una bazată pe argumente din literatura de specialitate, dar și pe soluții din practica judiciară. În mod special, autorul propune recunoașterea existenței în cazul infracțiunii de pornografie infantilă, în toate formele sale a unui obiect juridic special principal care vizează necesitatea respectării ordinii și liniștii publice, iar în particular a unui obiect secundar format din relațiile sociale referitoare la ocrotirea minorilor  și a relațiilor sociale a căror bună desfășurare este condiționată de apărarea moralei publice. Cu privire la problematica specială determinată de fapta minorului de a produce, stoca, deține sau distribui strict în privat  materiale pornografice înfățișându-l pe el însuși autorul apreciază, pe bună dreptate, că această faptă nu ar trebui să facă obiectul răspunderii penale ci mai degrabă a consilierii sale psihologice cu privire la implicațiile începerii, desfășurării vieții sexuale, și respectiv a consecințelor pe care astfel de fapte le pot avea asupra dezvoltării sexuale normale a acestuia.

Some aspects concerning child pornography. The criminal implications of the conduct of the minor who makes pornographic materials of his own person

Abstract: The article addresses the problems concerning the crime of child pornography, in general, but it also includes some special emphasis on the legal implications which the conduct of the minor who makes pornographic materials with his own person, without being coerced by another person, might have. The analysis is one based on arguments from the specialized literature, but also on solutions from the judicial practice. In particular, the author proposes the recognition of existence, in the case of the crime of child pornography, in all its forms, of a special main legal object aiming at the need to respect the public order and peace, and, in particular, of a secondary object formed of the social relations referring to the protection of minors and of the social relations whose proper development is conditioned by defending the public morality. With regard to the special issue caused by the minor’s act of producing, storing, possessing or distributing strictly in private pornographic materials of himself, the author rightfully considers that this act should not be subject to criminal liability, but rather to the psychological counselling of the minor with regard to the implications of the beginning and the development of the sexual life and, respectively, of the consequences that such deeds may have on the normal sexual development of the child.

Keywords: child pornography; pornographic materials; self-pornography; lack of guilt; crimes committed through a computer system;