Autor: Traian Dima, Adrian Hărătău

Publicat în: Revista Dreptul nr. 11/2021

Rezumat disponibil onlineaici.

Rezumat: Autorii pun în discuție o orientare dată parchetelor printr-o Minută de practică neunitară încheiată la 30.07.2020.

Orientarea se referă la modul în care trebuie făcută încadrarea juridică în cazul săvârșirii faptelor prevăzute de articolele 2 și 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, prin raportare la Decizia nr. 3/2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, în cazul traficului internațional de droguri când acțiunea de introducere sau scoaterea din țară fără drept sunt comise în împrejurări de loc și de timp diferite.

Autorii, analizând îndrumarea dată, ajung la concluzia că aceasta este nerealistă.

Observations on the Minutes of the meeting of the chief prosecutors of the Prosecutor’s Office attached to the High Court of Cassation and Justice, the National Anticorruption Directorate, the Directorate for the Investigation of Organized Crime

Abstract: The authors discuss a guideline given to the prosecutor’s offices through a Minutes of non-unitary practice concluded on 30.07.2020.The guideline refers to the way in which the legal classification must be made, in case of committing the deeds provided by Articles 2 and 3 of the Law No 143/2000 on preventing and combating illicit drug trafficking and consumption, in reference to the Decision No 3/2017 of the High Court of Cassation and Justice, in the case of international drug trafficking, when the act of bringing into or taking out from the country without right is committed in different circumstances of place and time. The authors, analyzing the given guideline, conclude that it is unrealistic

Keywords: traffic; risk drug; high risk drug; qualified smuggling