Autor: drd. Lorena-Alexandra Avram

Publicat în: Analele Universității de Vest din Timișoara – seria Drept nr. 1/2020

Disponibil onlineaici.

Rezumat: Articolul analizează procedura acordării liberării condiţionate, din perspectiva celor două faze procesuale ale ei – procedura administrativă şi procedura judiciară, prima realizată în faţa comisiei pentru liberarea condiţionată din penitenciar, iar cea de-a doua în faţa judecătoriei, în primă instanţă, şi a tribunalului în calea de atac a contestaţiei.

Cuvinte-cheie: liberarea condiţionată; comisia pentru liberarea condiţionată; judecătorul de supraveghere a privării de libertate; sentinţă; decizie; contestaţie.

Conditional Liberation Procedure. Freedom of Apreciation of the Judge

Abstract: The article analyzes the procedure for granting conditional liberation, from the perspective of its two procedural phases – administrative procedure and judicial procedure, the first performed before the commission for conditional liberation from the penitentiary, and the second before the court of first instance, in the first instance, and the tribunal of the appeal.

Keywords: conditional liberation; conditional liberation commission; judge supervising deprivation of liberty; sentence; decision; appeal.