Ipoteza de cercetare o constituie comiterea unei infracțiuni dintre cele prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, fiind astfel reținut permisul de conducere, iar dovada înlocuitoare eliberată este fără drept de circulație. În atari condiții, se pune întrebarea dacă, în baza art. 111 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, se poate solicita prelungirea dreptului de circulație sau nu?

În practica judiciară s-au conturat mai multe opinii cu privire la posibilitatea prelungirii dreptului de circulație în ipoteza în care permisul de conducere a fost reținut și nu s-a eliberat o dovadă cu drept de circulație. Astfel, practica judiciară este neunitară și soluțiile au fost diametral opuse în cauze având același obiect.