Autor: Roman Bradu, Corneliu Preda

Publicat în: 2022, JURIDICE.ro

Rezumat:

Stabilirea granițelor dintre comportamentele care constituie evaziune fiscală și cele ce se situează în afara ilicitului penal reprezintă un subiect de maxim interes atât pentru persoanele chemate să aplice legea, cât și, mai ales, pentru justițiabil. În prezentul articol autorii își propun să analizeze relația evaziune fiscală – prețuri de transfer. În jurul acesteia s-a format de-a lungul timpului o practică neunitară la nivelul organelor judiciare, aptă să genereze confuzii. Autorii consideră că problemele relative la prețurile de transfer se plasează în zona contencios-fiscală, nefiind sub autoritatea legii penale. În susținerea acestei opinii sunt expuse pe larg argumente privitoare la cerința tipicității faptei atât pe latură subiectivă, cât și pe latură obiectivă, precum și la necesitatea aplicării legii penale ca ultima ratio.

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: abuz de drept; evaziune fiscală; intenția directă calificată prin scop; operațiune fictivă; optimizare fiscală; preț de transfer; principiul subsidiarității legii penale.

Abstract:

The setting of boundaries between conduct that constitutes tax evasion and behavior that is outside the crime is a matter of utmost interest both for persons called to apply the law and, above all, for the litigants. In this article, the authors aim to analyze the relationship between tax evasion and transfer prices. Around it, a patchy practice was formed at the level of the judicial bodies, capable of generating confusion. The authors consider that transfer pricing issues are placed in the field of tax litigation, not under the authority of the criminal law. In support of this opinion, arguments are presented regarding the requirement of the typical character of the act, both on the subjective and the objective side, as well as the need to apply the criminal law as the last ultima ratio.