Autor: Dan Cristian Tătar

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Din perspectiva practicianului, autorul aduce în discuție soluția de renunțare la urmărirea penală care poate fi adoptată de procuror, în contextul Deciziei nr. 23/2016 a Curții Constituționale a României și a intervenției legiuitorului prin adoptarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2016, din care rezultă că soluția este supusă controlului, în ceea ce privește legalitatea și temeiurile acesteia, de către procurorul ierarhic superior precum și de către instanță.

Se prezintă decizia și argumentele Curții Constituționale a României, noile reglementări de procedură penală, prin formularea de propuneri de lege ferenda.

Cuvinte-cheie: modificare a Codului de procedură penală; renunțare la urmărirea penală; Curtea Constituțională a României

Abstract: From the perspective of practitioner, the author brings to discussion the solution of renunciation of the criminal prosecution that may be adopted by the prosecutor, in the context of Decision no. 23/2016 of the Romanian Constitutional Court and of the intervention of the legislator through adopting the Emergency Ordinance of the Government no. 18/2016, from which it results that the solution is submitted to the control, with regards to the lawfulness and it’s grounds, under the hierarchical superior prosecutor as well as to the court.

It is presented the decision and the arguments of the Romanian Constitutional Court, the new criminal procedure regulations, by making de lege ferenda proposals.

Keywords: modifications of the Criminal procedure Code; renunciation at the criminal prosecution; the Romanian Constitutional Court