Autor: Cornelia-Camelia Șoica-Duma

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 1/2017

Disponibil online: aici.

Rezumat: Autorul prezintă câteva aspecte interesante legate de instituția evaluării probelor din perspectiva Noului Cod de procedură românesc și a sistemelor de drept străine.

Cuvinte-cheie: apreciere a probelor; dubiu rezonabil; principiul liberei aprecieri a probelor; principiul liberei convingeri a judecătorului

Abstract: The author presents some interesting aspects connected to the institution of evaluation of the evidences from the perspective of the New Romanian Procedure Code and of the foreign systems of law.

Keywords: evaluation of the evidences; reasonable doubt; the principle of free evaluation of the evidences; the principle of private opinion of the judge