Autor: Simona RUSU

Publicat în: Revista Pro Lege nr. 3/2018

Revistă disponbilăaici.

Rezumat: Adoptată în vederea aderării la Uniunea Europeană, ca parte a acquis-ului comunitar, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, conferă procurorului de caz prerogativa legală de a conduce ancheta penală, de a aprecia asupra probelor administrate și asupra soluției ce urmează a se emite în cauză, fără intervenția procurorului ierarhic superior. Dreptul conferit de lege procurorului de caz de a fi independent în desfășurarea activității profesionale nu este însă un drept absolut, fiind supus unor limitări generate atât de esența juridică a principiului subordonării, cât și de dispozițiile legale.

Cuvinte-cheie: independența procurorului; infirmarea soluției; subordonare ierarhică.

Abstract: The author analyzes the prosecutor’s independence in comparison to hierarchical subordination, presenting some opinions expressed in the matter and arguing his own point of view.

Keywords: prosecutor’s independence; solution refutation; hierarchical subordination.