Autor: Oana Teodorescu 

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: acțiunea civilă; tăinuitorul; achizitorul de bună-credință; garanţia contra evicţiunii