Autor: Dragoş Şimon 

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2016

Disponibil online: aici.

Cuvinte-cheie: aplicarea legii penale în timp; prescripția răspunderii penale; aplicarea legii penale mai favorabile