Autor: GRIGA Ioan
Publicat în: Pandectele Romane nr. 4/2014
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Reglementarea noului Cod de procedură penală privind judecătorul de cameră preliminară (art. 345), prezintă o serie de omisiuni (de ex. nu prevede soluţia reparatorie în cazul sancţionării actelor de urmărire penală efectuate cu încălcarea legii), necorelări şi lacune care pot crea dificultăţi de interpretare şi aplicare în această procedură judiciară. Autorul identifică aceste situaţii, le analizează în contextul reglementărilor în vigoare şi propune posibile soluţii.
Cuvinte-cheie: cameră preliminară; competenţă funcţională; omisiuni, necorelări; acte de urmărire penală; control legalitate.
Abstract: The provisions of the new Code of Criminal Procedure regarding the preliminary chamber judge (art. 345), contain a series of omissions (for instance, the Code does not provide the remedy solution in case of sanctioning the prosecution acts performed in violation of law), inconsistencies and gaps which may cause interpretation and enforcement difficulties in this kind of judicial proceedings. The author identifies these situations and analyzes them in the framework of current regulations in force, also suggesting possible solutions.
Keywords: preliminary chamber; functional competence; omissions; inconsistencies; prosecution acts; legality control.