Autor: IFRIM Ion
Publicat în: Pandectele Romane nr. 3/2014
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Autorul analizează intenţia depăşită ca o formă autonomă de vinovăţie (chiar dacă este o formă mixtă) alături de cele două forme tipice de vinovăţie (intenţia şi culpa) relevând caracterul discutabil al unei asemenea soluţii.
Cuvinte-cheie: intenţia depăşită; necesitatea reglementării; formă autonomă de vinovăţie.
Abstract: The author analyzes the self intention obsolete as a form of guilt (even if it is a mixed form) with two typical forms of guilt (intent and guilt) highlighting the questionable nature of such solutions.
Keywords: intention exceeded; the need for regulation; independent form of guilt.