Autor: GRIGA Ioan
Publicat în: Pandectele Romane nr. 3/2014
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Articolul pune în discuţie două reglementări ale noului Cod de procedură penală prevăzute de art. 371, respectiv de art. 344 din noul Cod de procedură penală.

În analiza art. 371, care reglementează şi fixează obiectul judecăţii, se au în vedere diferenţele faţă de vechea reglementare şi implicaţiile practice asupra cauzelor aflate în curs de desfăşurare. În ceea ce priveşte reglementarea procedurii camerei preliminare (art. 344), autorul evidenţiază unele necorelări şi lacune care pot crea dificultăţi de interpretare şi aplicare.
Cuvinte-cheie: obiectul judecăţii; infracţiune continuată; judecător; camera preliminară.
Abstract: The paper deals with two regulations of the new Code of Criminal procedure, as provided under art. 371 and art. 344 in the new Code of Criminal Procedure.

An analysis of art. 371, regulating and establishing the object of the trial, concerns the differences between the new code and the former one, as well as the practical implications on pending cases. As for the regulatory framework of the preliminary chamber (art. 344), the author highlights certain discrepancies and gaps which might cause interpretation and application difficulties.
Keywords: object of a trial; continued offence; judge; preliminary chamber.