Autor: SELEJAN GUTAN Bianca
Publicat în: Pandectele Romane nr. 6/2014
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Prezentul articol discută o problemă extrem de actuală şi în acelaşi timp controversată în lumea juridică românească: disputa dintre Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pe de-o parte, şi Curtea Constituţională a României, pe de altă parte, în privinţa modului de aplicare a principiului legii penale mai favorabile în contextul intrării în vigoare a noului Cod penal. Vom încerca să oferim o perspectivă constituţională şi a protecţiei drepturilor omului, prin referiri la jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, asupra problemei în dezbatere, prin prisma principiilor statului de drept, al securităţii raporturilor juridice şi al coerenţei jurisprudenţiale.
Cuvinte-cheie: lege penală mai favorabilă; noţiunea de lege; decizii interpretative; intenţia legiuitorului; securitatea raporturilor juridice; previzibilitate.
Abstract: The article discusses an extremely controversial and topical problem of the Romanian legal environment: the recent dispute between the High Court of Cassation and Justice, on one hand, and the Constitutional Court, on the other hand, regarding the application of the principle of the more lenient criminal law, in the context of the entry into force of the New Criminal Code. The article tries to offer a constitutional and human rights law perspective, with references to the ECHR case-law and also through the prism of the principles of rule of law, legal certainty and jurisprudential coherence.
Keywords: more lenient criminal law; concept of law; interpretive decisions; intention of the legislator; legal certainty; predictibility.