Autor: GRIGA Ioan
Publicat în: Pandectele Romane nr. 7/2014
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Articolul reprezintă o analiză a uneia dintre cele mai importante modificări aduse de noul Cod penal care constă în dezincriminarea unor variante normative ale infracţiunii de luare şi dare de mită prevăzute de art. 254 şi art. 255 vechiul C. pen. prin noile dispoziţii ale art. 289 alin. (2) şi art. 290 alin. (1) noul C. pen., modificări impuse de necesitatea punerii în acord a legislaţiei penale româneşti cu legislaţia penală europeană în materia infracţiunilor de corupţie.
Cuvinte-cheie: dezincriminare; luare şi dare de mită; persoane prevăzute de art. 175 alin. (2) şi art. 308 noul C. pen.
Abstract: The article stands for an analysis of one of the most important changes brought about by the new Criminal Code, consisting in the decriminalization of some normative variants of the offence of accepting and offering a bribe as provided by art. 254 and art. 255 of the former Criminal Code, by the new provisions of art. 289 (2) and art. 290 (1) of the new Criminal Code, changes required by the need to harmonize the Romanian criminal legislation with the European criminal legislation in the matter of corruption offences.
Keywords: decriminalization; accepting and offering a bribe; persons mentioned under art. 175(2) and art. 308 of the new Criminal Code.