Autor: MILCHIȘ Ovidiu Stelian
Publicat în: Pandectele Romane nr. 12/2014
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Articolul reprezintă o analiză a reglementărilor legale privind internarea medicală nevoluntară din legislaţia românească, privită nu numai ca măsură de siguranţă de drept penal aşa cum este reglementată de art. 247 şi art. 248 C. pr. pen., ci şi în lumina art. 184 C. pr. pen., din perspectiva necesităţii administrării de probe în procesul penal, în acest din urmă caz fiind vorba de efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice, în instituţii de specialitate.

O secţiune separată este dedicată internării medicale nevoluntare în regimul Legii nr. 487/2002, legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice şi procedurii prevăzute de această lege.

Autorul analizează natura juridică a fiecărui tip de internare medială nevoluntară, care rezidă din scopul pentru care legiuitorul a reglementat aceste categorii, precum şi interferenţa acestor prevederi legale în materia internării medicale nevoluntare şi aspectele practice legate de aplicarea acestora.
Cuvinte-cheie: internare medicală nevoluntară; măsuri de siguranţă; expertiză medico-legală psihiatrică; legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice.
Abstract: The paper is an analysis of the regulations on non-voluntary hospitalization in the Romanian legislation, approached not only as a safety measure under criminal law as provided by art. 247 and art. 248 of the Code of Criminal Procedure, but also in the light of art. 184 of the Code of Criminal Procedure, from the perspective of the need to administer evidence in the criminal trial, this latter case involving forensic psychiatric expertise in specialized institutions.

A special section is devoted to non-voluntary hospitalization under Law no. 487/2002, the law on mental health and protection of mentally disordered persons, and the procedure provided by this law.

The author analyzes the legal nature of each type of non-voluntary hospitalization, reflected in the purpose for which the legislature regulated these categories, as well as the interference of these legal provisions in the field of non-voluntary hospitalization and the practical issues related to their application.
Keywords: non-voluntary hospitalization; safety measures; forensic psychiatric expertise; law on mental health and protection of mentally disordered persons.