Autor: SITIAVU Georgiana, JIGAU Catalin
Publicat în: Pandectele Romane nr. 8/2015
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Dreptul la apărare al inculpatului se realizează atât prin intermediul „audierii” cât şi prin intermediul „ascultării”, acestea reprezentând două noţiuni distincte, nominalizate expres de legiuitor în conţinutul textelor de lege.
Cuvinte-cheie: audiere; ascultare; drept la apărare; măsuri preventive.
Abstract: The right to defense of the accused can be realized through „the hearing” and through „the listening” these are two distinct concepts, the legislature expressly mentioned in legal texts.
Keywords: hearing; listening; the right to defense; preventive measures.