Autor: LUNGU Razvan
Publicat în: Pandectele Romane nr. 8/2016
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Potrivit noilor dispoziţii procesual penale, repararea pagubei (prejudiciul material şi moral produs ca urmare a infracţiunii) se face tot „potrivit dispoziţiilor legii civile” şi are în vedere fie restituirea în natură, fie prin echivalent, dacă repararea în natură nu mai este posibilă.

Constituirea ca parte civilă se poate face până la începerea cercetării judecătoreşti, iar organele judiciare au obligaţia de a aduce la cunoştinţa persoanei vătămate acest drept [art. 20 alin. (1)].

Comiterea unei infracţiuni la regimul protecţiei mediului produce adesea şi o daună ecologică în privinţa căreia trebuie angajată răspunderea civilă a infractorului şi declanşată obligaţia de reparare adecvată a acesteia.
Cuvinte-cheie: răspundere civilă; daună ecologică; persoană vătămată; reparare totală; parte civilă.
Abstract: According to the new provisions of criminal procedure, reparation of damages (pecuniary and moral damages produced as a result of a crime) is still „under the provisions of civil law” and it refers to either full reparation in the form of restitution in kind or by equivalent if full reparation is no longer possible.

Injured party may become civil party until the beginning of the judicial investigation, therefore judicial bodies are forced to inform injured party about this right (article 20 paragraph 1).

Committing an environmental crime often causes an ecological damage which engages civil liability of the offender and involves offender`s obligation to repair it properly.
Keywords: civil liability; ecological damage; injured party; full reparation; civil party.