Autor: UNGUR Danut Cornel
Publicat în: Pandectele Romane nr. 1/2016
Disponibil onlineaici.
Rezumat: Nerespectarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a considerentelor unor decizii ale Curţii Constituţionale. Aplicarea greşită a principiului „tempus regit actum” şi a jurisprudenţei CEDO, respectiv cauza Slavov c. Bulgariei.
Cuvinte-cheie: Curtea Constituţională; condamnări cu caracter politic; jurisprudenţa CEDO; Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Abstract: Failure of the High Court of Cassation and Justice to observe some of the Constitutional Court’s grounds for decision. Misapplication of the principle „tempus regit actum” and of ECHR case law, i.e. case Slavov v. Bulgaria.
Keywords: Constitutional Court; political convictions; ECHR case law; High Court of Cassation and Justice.