Autor: Oana Buhuță, Ioana Andrada Petrescu

Publicat în: Revista Themis nr. 1/2019
Disponibil online: aici.
Cuvinte-cheie: acțiunea civilă; sancțiuni; răspundere civilă delictuală; parte civilă.