Autor: Manole Ciprian POPA

Publicat în: Revista Română de Drept Comercial nr. 2/2020

Revistă disponibilă: aici.

Rezumat: Noua legislaţie în materia prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului a generat în sarcina societăţilor comerciale obligaţia de a declara beneficiarul real al societăţii la oficiul registrului comerţului, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali. Criteriile pe baza cărora se determină beneficiarul real, consecinţele neîndeplinirii obligaţiei de declarare a beneficiarului real şi lipsa unui mecanism adecvat prin care să poată fi identificate societăţile exceptate de la îndeplinirea acestei obligaţii pot ridica probleme serioase, aşa cum vom arăta în lucrarea de faţă.

Cuvinte-cheie: beneficiar real; control; administratori; societăţi comerciale; grupuri de societăţi.

Titlul lucrării în engleză: Some considerations regarding companies from the perspective of anti-money laundering and anti-terrorist financing legislation

Abstract: The new legislation on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing has introduced the obligation on companies to declare the beneficial owner at the trade register office, for the purpose of registration in the Register of Beneficial Owners. The criteria on the basis of which the beneficial owner is determined, the consequences of non-fulfillment of the obligation to declare the beneficial owner and the lack of an adequate mechanism by which to identify the companies exempted from fulfilling this obligation can raise serious problems, as we will show in this paper.

Keywords: beneficial owner; control; directors; companies; groups of companies.