Autor: SALOMIR Mircea

Publicat în: Caiete de Drept Penal nr. 1/2018

Disponibil onlineaici.

RezumatLuând în considerare modificările aduse sistemului tradiţional de cooperare impuse de Decizia-cadru 2008/978/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2008 privind mandatul european de obţinere a probelor în scopul obţinerii de obiecte, documente şi date în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală şi de Decizia-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de îngheţare a bunurilor sau a probelor, există o presiune pentru crearea unui nou cadru legislativ în materia strângerii probelor. Scopul studiului de faţă este de a explica modul în care funcţionează Directiva 2014/41/UE şi cum este transpus în legislaţia internă ordinul european de anchetă.

De asemenea, analiza încearcă o abordare originală în materia corelării ordinului european cu regulile procesuale din România. Unul din subiectele principale de îngrijorare este reprezentat de dificultatea coroborării drepturilor şi garanţiilor procedurale prevăzute în statul emitent, respectiv în statul de executare.

Cuvinte-cheie: stat emitent; principiul recunoașterii reciproce; stat de executare; cooperare judiciară internațională.

Titlul lucrării în engleză: European Investigation Order

Abstract: Taking into consideration the changes in the traditional view imposed by Council Framework Decision 2008/978/JHA on the European evidence warrant for the purpose of obtaining objects, documents and data for use in criminal proceedings and by Council Framework Decision 2003/577/JHA on the execution in the European Union of orders freezing property or evidence, there is a pressing need for a new legal framework in the area of evidence gathering. The purpose of this paper is to explain the way in which Directive 2014/41/UE works and how the European investigation order is transposed in the Romanian national legal framework.

Also, this paper tries to approach an original view of how the European investigation order will be correlated with the criminal procedural rules in Romania. One of the primary concerns is the issue regarding the correlation of rights and procedurals guarantees between the issuing State and the executing State.

Keywords: issuing State, executing State, principle of mutual recognition, judicial cooperation in criminal matters.